مصاحبه ها

مصاحبه ها

همه-ما-عاشق-محمد-صلاح-هستیم
همه ما عاشق محمد صلاح هستیم
بسیاری از لیورپولی ها عاشق او...
وضعیت-لیورپول-از-نگاه-مورفی
وضعیت لیورپول از نگاه مورفی
قرمز ها دو امتیاز با چلسی فاصله...